DANSKE HANDICAPORGANISATIONER

VI KAN OG VIL BIDRAGE

35 handicaporganisationer er medlemmer af DH. Det gør DH til det fælles talerør på handicapområdet.

Danske Handicaporganisationer (DH) arbejder for, at mennesker med handicap kan leve et liv som alle andre. Mennesker med handicap skal kunne deltage, bidrage og være en del af fællesskabet.

Det vil vi 

Mennesker med handicap ønsker at være en del af samfundet: Være ligeværdige naboer, kolleger og kærester. Det bliver muligt, når samfundet inkluderer og sikrer rettigheder for mennesker med handicap.

Mennesker med handicap ønsker et aktivt og selvstændigt liv: Besøge venner, tage toget og læse nyheder på mobilen. Det bliver muligt, når samfundet er tilgængeligt og indrettet for alle. En blind kan sagtens skrive emails. Et menneske med ADHD kan sagtens strukturere sin hverdag. Det bliver muligt med den rigtige støtte.

Sådan arbejder vi

Kend DH som et markant talerør for handicaporganisationerne. Vi repræsenterer mennesker med alle typer handicap. Synlige og usynlige – fra hjerneskade og gigt til udviklingshandicap og sindslidelse.

Kend DH som internationalt orienteret. Vi udbreder handicapkonventionen og er aktive i dansk udviklingssamarbejde. Vi arbejder for FN’s verdensmål, så ingen lades i stikken.

Kend DH som en konstruktiv samarbejdspartner. Nationalt og lokalt søger vi den gode politiske dialog. Vi bidrager med viden om handicap og nye løsningsforslag.

Vi vil engagere

DH arbejder for, at hele samfundet engagerer sig i at indrette fællesskabet for alle. Lad os gøre ligeværdighed for mennesker med handicap til en central værdi.

Sådan kan mennesker med handicap deltage, bidrage og leve et liv som alle andre.

 

Link til deres hjemmeside

Danske Handicaporganisationer 

  • Læst: 5